Всички приходи от продажбата на тези материали ще бъдат използвани за организирането на Луковмарш.