Информация

Мото: Борба – Постоянство – Победа

Дата и час: 22.02.2020 г., 17: 30 ч.

Сборен пункт: София, пилоните пред НДК

Организатор: Български Национален Съюз

Телефон: 

Ел. поща за контакт: info@lukovmarsh.info

Фейсбук: Тук