Информация

Мото: Ние не капитулираме

Дата и час: 13.02.2021 г., 17:30 ч.

Сборен пункт: София, пилоните пред НДК

Организатор: Български Национален Съюз

Телефон: 

Ел. поща за контакт: info@lukovmarsh.info

Фейсбук: