Шипка

Ген. Луков син на най-младия опълченец на Шипка

Продължаваме с публикуването на статии от печата в Царство България, които са посветени на ген. Христо Луков или той е техен автор.
Днешната статия е от вестник “Народна отбрана” и е посветена на провъзгласяването на ген. Луков за почетен член на централното поборническо-опълченско дружество ,,Шипка’’. Слабо известен факт е, че бащата на Христо Луков е бил опълченец на Шипка и той най-младият от всички българи, защитавали върха.

г. Генерал Хр. Луков, Министър на войната, почетен член на д-во ,,Шипка’’

г. Генерал Луков  е провъзгласен за почетен член на дружество Шипка, като на 28.11 тази година му е връчен следния адрес:

Високо уважаеми г-н Генерале, Господин Министър, старите български ветерани от освободителната и предосвободителната епохи отдавна наблюдават това, което става в нашата обичана войска. Те с особен възторг виждат, че откакто вие застанахте на чело на войската, оная неспирна енергия, с която се работи за качествения и количествения възход на българските въоръжени сили и постиженията в тази посока, които едно военно око не може да не забележи.

Това изпълва сърцата на тези най-стари български войници. Давайки израз на тия чувства настоятелството на централното поборническо-опълченско дружество ,,Шипка’’ в заседанието си на 1-рви октомври т.г., протокол №5, ал. 8, като взе предвид тази Ваша отлична войнишка и народополезна служба, за добри и светли бъднини на България, единодушно и с душевно вълнение реши да Ви поднесе своята опълченска благодарност и Ви провъзгласи за почетен член на централно поборническо-опълченско дружество ,,Шипка’’ и на цялата ни организация в България, като същевременно ви поднася и своята опълченска значка.

За пръв път нашата организация дава подобен искрен израз на своето уважение. Като Ви моля да приемете това почетно звание и значката му,  централното поборническо-опълченско дружество ,,Шипка’’ Ви пожелава, за доброто на България, здраве и същата енергия на многая лета и Ви приветства със своето войнишко ‘’ура’’ тъй, както то ечеше над чукарите в Шипченската епопея и в Голготата на предосвободителните възстания.

г. Генерал Хр. Луков приемайки адреса на опълченците от Шипка, произнесе следната реч :

Господин Генерале, Господа!

Дълбоко трогнат, аз ви благодаря сърдечно за вниманието. Но го приемам повече отправено към войската, чиито родоначалници сте Вие, отколкото към мен, защото тя е, която осъществява напредъка, който вие – всеки от вас умъдрен под сянката на столетието – тъй проникновено прозирате.

Но трябва веднага да ви кажа, че тази енергия и възход на войската имат за свой извор нашия Върховен Вожд – Н.В. Царя. Той е, който инспирира, одухотворява. Неговата мъдрост е, която насочва, напътства, въодушевява. Аз съм само един Негов проводник и слуга из идеите, които Той промишлява.

Мога да ви уверя още един път, че нашата войска тръгна със здрави и сигурни стъпки напред. Трябва да ви кажа тъй също, че нищо не допринася тъй много за зачитането на България, за нейния напредък и име в такава степен, както една здрава и силна войска. Това трябва да се разбере от всички българи. Ако едно време, преди войните, ние бяхме тъй зачитани и сочени за пример в целия свят, причината за това не беше нито висока култура, нито други достойнства, а изключително нашата мощна войска и нейния силен железен юмрук.

Тъй и ще бъде!

Ето, Вие за втори път вече във вашата преклонна възраст давате на българските поколения пример как трябва да се служи на Отечеството: първо някога по върховете на Шипка, а преди това и във възстанията в епични боеве срещу многобройния неприятел и напоследък, като турихте начало със своите оскъдни средства за всенароден паричен сбор за самолет ,,Шипка’’. В този случай Вие налучкахте пулса на най-нужното, най-потребното днес.

Искам да Ви кажа още, взирайки се във вашите борчески чела, че аз изпитвам особено вълнение днес и поради това, че и моят баща бе опълченец, че и аз съм син на опълченец. Моят баща ще се радва много виждайки ме сред вас, наред с неговите бойни другари.

Благодаря Ви още веднъж и Ви моля да предадете моите благодарности и благопожелания на всички ваши другари в страната.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *