Информация

Надслов: Борба – Жертви – Дела!

Дата и час: 18.02.2016 г., 17: 30 ч.

Сборен пункт: Пилоните пред НДК

Организатор: Български Национален Съюз

Телефон: 

Ел. поща за контакт: info@lukovmarsh.info

Фейсбук: